تقویت هوش

  • تقویت حافظه با مصرف کندر

    کندر ماده خوراکی است که برای تقویت هوش و حافظه بسیار مفید است. کندر در حقیقت صمغ درختی به همین نام است که مزه‌ای گس و تلخ دارد.

RSS
Follow by Email