تقویت طب سنتی در دانشگاه ها

  • تصویب ویزیت طب سنتی در شورای عالی بیمه

    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ادغام طب سنتی در نظام شبکه‌ای دستاورد بزرگی است و برای اولین بار در کشور، ویزیت مصوب برای این رشته در شورای عالی بیمه به تصویب رسید.