تقطیر در خلأ

  • تصفیه اسانس ها

    قسمت اعظم مواد معطره (Aetheroleum) موجود در گیاهان را «اسانس ها» (Essential oils) تشکیل می دهند.