تغییر الگوی کشت در استان اصفهان

  • تغییر و اصلاح الگوی کشت در شهرستان آران و بیدگل

    تغییر و اصلاح الگو‌های کشت، شهرستان آران و بیدگل را به قطب تولید پسته، زعفران، گل‌محمدی و گیاهان دارویی در کشور تبدیل می‌کند.

  • افزایش سطح زیرکشت زعفران و گل محمدی در استان اصفهان

    مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تولید زعفران و گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم، از کشت‌های مورد حمایت ماست و در این سال‌ها نیز این دو حوزه توسعه پیدا کرده به طوری که پس از استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی رتبه چهارم کشور را در تولید زعفران داریم.