تصفیه‌کننده خون،

  • معرفی گیاه دارویی پروانش Vinca minor

    گیاهی پایا، علفی و خزنده که بومی اروپاست. چندساله و همیشه سبز است که ارتفاع آن تا ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. گل‌ها در اواسط زمستان تا اواسط بهار باز می‌شوند.

  • معرفی گیاه دارویی بیدگاه یا مَرغ Agropyron repens

    اسم من مَرغ است ! خون را تصفیه مى کنم.دشمن سرسخت سنگ کلیه و مثانه هستم .برای معالجه یرقان و نقرس مرا توصیه می کنند.
    شیره ساقه مرا براى رفع سرفه مصرف میکنند و…