تایباد

  • استقبال کشاورزان تایباد از کشت محصولات کم‌آب‌ طلب

    با توجه به محدودیت منابع آبی و همچنین مدیریت استفاده از آب در شهرستان تایباد به ویژه در حوزه کشاورزی چند سالی است با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان کشت محصولات کم‌آب‌ طلب مورد استقبال قرار گرفته، زیره سبز به دلیل کم‌آب‌ طلب بودن و صرفه‌جویی در مصرف آب، می‌تواند به افزایش راندمان آبیاری در مزارع کمک زیادی کند.

  • جبران کم آبی با تولید گیاهان دارویی

    مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: توسعه روش‌های کاشت گیاهان دارویی در این شهرستان، یکی از راه‌های جبران کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان است.