تأثیر روزه گرفتن بر سیستم ایمنی بدن

  • تأثیر روزه گرفتن بر سیستم ایمنی بدن

    رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در طول زمان روزه داری اتفاقات مناسبی در بدن به وقوع می پیوندد که باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی بدن می شود.