بیوتکنولوژی

 • تکثیر گیاهان دارویی به روش کشت بافت در کاشان

  سالانه ۶۰۰ هزار گونه گیاه دارویی و درختان مثمر و غیرمثمر در شرکتی دانش بنیان در کاشان تولید و تکثیر می شود.

 • بهینه‌سازی مراحل افزایش درون شیشه‌ای ژنوتیپ‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill)

  گل‌محمدی یکی از مهم‌ترین گیاهان معطر در ایران و جهان است. اسانس استخراج‌شده از گلبرگ این گل در داروسازی، صنایع آرایشی و بهداشتی و همچنین غذایی استفاده می‌شود. استفاده از روش‌های معمول برای افزایش این گیاه با دشواری‌هایی چون انتقال عامل‌های آلودگی و محدود بودن گیاه مادری همراه است. با توجه به برتری‌های روش‌های افزایش درون شیشه‌ای نسبت به روش‌های رایج، این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر انواع مختلف محیط کشت با سطوح هورمونی متفاوت برای بهبود افزایش درون شیشه‌ای و کنترل سبزردی (کلروز) نوساقه‌ها انجام شد.

 • پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)

  با عنایت به نیاز کشور و نو بودن تحقیقات بیوتکنولوژی در ایران به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی و توانمند سازی پژوهشکده در جهت تامین بخشی از نیازهای بخش کشاورزی و رفع مشکلات ، در مناطق مختلف کشور ،سه مدیریت منطقه ای تحت عنوان مدیریت “منطقه شمالغرب و غرب کشور”به مرکزیت تبریز و با محوریت تحقیقات بیوتکنولوژی صنایع غذایی و “منطقه مرکزی کشور” به مرکزیت اصفهان با محوریت تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیتهای ثانویه در سال ۱۳۸۳ و پژوهشکده”منطقه شمال کشور” به مرکزیت رشت با زمینه تحقیقاتی مربوط به بیوتکنولوژی دام و طیور ،آبزیان در سال ۱۳۸۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شدند.

 • جای بیوتکنولوژی در عرصه گیاهان دارویی کشور خالی است

  نگرش و فرهنگ گیاهان دارویی در کشور ما هنوز عطاری محور است و جای بیوتکنولوژی در آن خالی است و این موضوع به صورت علمی پیگیری نمی شود.

 • آشنایی با برخی کاربردهای کشت بافت در گیاهان دارویی

  یکی از بخش‌های مهم بیوتکنولوژی "کشت بافت" است که کاربردهای مختلف آن در زمینة گیاهان دارویی، از جنبه‌های مختلفی قابل ...

 • روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

  محمد صالحی کارشناس ارشد اصلاح نباتات – باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیانهmohsale@gmail.com  چکیده: اگرچه کاشت گیاهان دارویی به هزاران سال پیش باز ...

 • پتانسیل بیوتکنولوژی در افزایش بهره‌وری از گیاهان دارویی

  استفاده از ترکیبات دارویی مشتق از گیاهان، نه تنها قدمت زیادی دارد، بلکه به‌دلیل عوارض جانبی بی‌شمار داروهای شیمیایی از ...