بیمه داروهای گیاهی

  • ماساژدرمانی تحت نظر طب سنتی، بیمه می شود

    معاون طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت پیشنهاد بیمه شدن ۵ خدمت طب سنتی شامل ماساژدرمانی، حجامت و بادکش را به شورای عالی بیمه برده و با تصویب این شورا برای اولین بار این خدمات زیر پوشش بیمه می رود.
    سلامت نیوز: ماساژدرمانی تحت نظر طب سنتی، بیمه می شود

  • جای خالی بیمه در داروهای گیاهی و طب سنتی

    معاون طب سنتی وزیر بهداشت با تاکید بر این مطلب که استفاده بیش از حد گیاهان دارویی ممنوع است، گفت: استفاده بیش از حد از این داروها ممکن است آسیب‌ها و مشکلات زیادی را برای مصرف کننده بوجود آورد.