بیماری سندروم متابولیک

  • رفع سندروم متابولیک با “زیره سبز”

    در یک مطالعه پژوهشی که توسط محققان ایرانی انجام شده است، از گیاه دارویی زیره سبز به‌عنوان درمانی قابل توجه برای رفع سندروم متابولیک یاد شده است.