به ليمو ارگانيك

  • سهم ناچیز ایران در تجارت ارگانیک دنیا

    رئیس اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران از سهم ناچیز ایران در تجارت خارجی گیاهان دارویی خبر داد و گفت: ۵ درصد گیاهان دارویی کشور در استان لرستان است‌.