به ليمو

  • عوارض مصرف نادرست عرقیات گیاهی

    کارشناس اداره فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد نحوه استفاده از عرقیات گیاهی و خطرات و عوارض تهیه نادرست این فرآورده‌های طبیعی و سنتی، توضیحاتی ارائه داد.

  • سهم ناچیز ایران در تجارت ارگانیک دنیا

    رئیس اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران از سهم ناچیز ایران در تجارت خارجی گیاهان دارویی خبر داد و گفت: ۵ درصد گیاهان دارویی کشور در استان لرستان است‌.

  • بررسی صفات کمی و کیفی اسانس بذر به لیمو (Lippia citriodora)

    نتایج نشان داد بازده اسانس نمونه ها ۰.۳۱ درصد (وزنی/وزنی) بود. دوازده ترکیب عمده مشتمل بر ۸۰.۱۲ درصد کل اسانس شناسایی شدند. ژرانیال (۳۴.۱ درصد)، نرال (۲۶.۰۱ درصد) و لیمونن (۷.۰۴ درصد) بیشترین اجزای تشکیل دهنده اسانس بذر به لیمو بودند که میزان این ترکیبات در مقایسه با مقدار آن ها در اسانس حاصل از سرشاخه های رویشی بسیار بیشتر بود.