بسته بندی عناب

  • برگزاری استارت آپ “نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده‌ های آن”

    رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: اولین رویداد شتاب (استارت آپی) مرکز نوآوری عناب موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان با موضوع “نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده‌ های عناب”؛ ۲۶ خرداد ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

  • اجرای طرح افزایش ماندگاری عناب تازه

    مدیر مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی گفت: نگهداری عناب تازه از نظرخوش‌خوراکی و حفظ مواد موثره آن شامل؛ آنتی‌اکسیدان، فنل، فلاونویید، آنتوسیانین، تانن که مصارف دارویی متفاوتی دارند، بسیار حائز اهمیت است.