برگزاری کنگره بین‌المللی زیست فناوری گیاهان دارویی در زنجان