برداشت مریم گلی در مرودشت

  • تولید بیش از ۶ تن مریم گلی در مرودشت

    رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش درودزن در شهرستان مرودشت گفت: یک هکتار گیاه دارویی مریم گلی که در سال گذشته در بخش درودزن مرودشت کشت شده بود به مرحله برداشت رسید.