برداشت غیر اصولی گیاهان دارویی

  • قابلیت صنعتی شدن گیاهان دارویی خراسان شمالی

    خراسان شمالی رویشگاه انواع مختلفی از گیاهان دارویی است، در این استان ۳۵۰ گونه گیاه دارویی وجود دارد که برداشت‌های غیراصولی می‌تواند باعث انقراض گونه‌های مختلف آن‌ها شود اما با مدیریت صحیح می‌توان زمینه صنعتی شدن و ایجاد اشتغال‌زایی را فراهم کرد.

  • برداشت بی‌رویه موسیر از مراتع استان لرستان

    یکی از گونه‌های گیاهی کمیاب و ارزشمندی که به‌ شدت از برداشت غیراصولی و بی‌رویه، آسیب‌دیده و در معرض انقراض قرارگرفته، گیاه «موسیر» است؛ موسیر گیاهی مرتعی است که با برداشت پیاز آن، کل پایه گیاه از بین می‌رود.

  • افزایش برداشت غیر اصولی سریش در خراسان‌شمالی

    گیاه سریش (به زبان محلی چریش) یکی از روییدنی‌های خراسان‌شمالی است که با شروع فصل بهار در این استان می‌روید و با رویش آن تعداد زیادی از افراد اقدام به جمع‌آوری آن می‌کنند این درحالی‌ است که برداشت غیر اصولی آن توسط برخی از بهره‌برداران موجب آسیب رسیدن به پوشش این گیاه مرتعی می‌شود.