برداشت شیرابه گیاه دارویی آنغوزه در کهگیلویه و بویراحمد