برداشت زیره سبز در گنبد کاووس

  • کاهش سطح زیر کشت زیره سبز در گنبدکاووس

    کارشناس مسوول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس در شرق استان گلستان از آغاز فصل برداشت زیره سبز در سطح هزار هکتار از اراضی زراعی نواحی شمالی این شهرستان مرزی خبر داد و گفت که کار برداشت این محصول تا پایان خرداد امسال ادامه دارد.