برداشت خربزه تلخ در ارومیه

  • آغاز برداشت خربزه تلخ در ارومیه

    در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی و افزایش ارزش افزوده تولیدات در بخش کشاورزی، برداشت خربزه تلخ از یک واحد گلخانه‌ای در شهرستان ارومیه آغاز شد.