بازار گیاهان دارویی آمریکا

  • افزایش فوق العاده فروش مکمل های گیاهی در آمریکا

    به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از انجمن گیاهان دارویی آمریکا، از سال ۲۰۱۳ میلادی انقلابی در فروش مکمل های غذایی بر پایه ترکیبات طبیعی و گیاهی اتفاق افتاده است بطوریکه در سال ۲۰۱۳ بازار فروش این محصولات در حدود ۷.۹ درصد رشد داشته است.