بازاریابی گیاهان دارویی و معطر

  • ICT روشی برای بروز کردن اطلاعات و دانش کشاورزان

    کشاورزی نقش های متفاوتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دارد. کشاورزی در کشورهای پیشرفته معمولاً در حفظ و نگهداری رسوم و سنت های جامعه نقش دارد. کشاورزان باتجربه به اطلاعات تکمیلی در مورد کشت و کار، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی و معطر نیاز دارند. آنها بایستی به سمت پیشرفت های اخیر در زمینه ی کشاورزی حرکت کنند تا دانسته های خود را در زمینه کشاورزی بروز نمایند.

  • سرفصل های درس بازاریابی و بسته‌بندی گیاهان دارویی و معطر

    شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی سرفصل های درس بازاریابی و بسته‌بندی گیاهان دارویی و معطر مقطع کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر را به شما مخاطبین گرامی معرفی می نماید.