اقتصاد مقاومتی و گیاهان دارویی

  • توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی به عنوان پیشران در اقتصاد مقاومتی

    اقتصاد مقاومتی به مفهوم استمرار روند رو به رشد اقتصادی، کاهش آسیب‏ پذیری و اختلال، استفاده از همه‏ ی ظرفیت‏ های دولتی و مردمی، افکار و اندیشه‏ ها می‏باشد. در این خصوص توجه ویژه به حوزه‏ هایی که می‏توانند کاربرد داشته باشند حائز اهمیت فراوان است و از جمله این حوزه‏ ها گیاهان دارویی و طب سنتی به صورت زنجیره ارزش می باشد که به عنوان پیشران در اقتصاد مقاومتی مطرح است.