افزایش نیروی بینایی با دارچین

  • دانستنی هایی از جنس دارچین

    دارچین یکی‌ از گیاهان مورد استفاده توسط مردم به‌عنوان دارو و یک طعم دهنده در غذاست که دارای طبع گرم و خشک بوده و برای افزایش نیروی بینایی در افراد مفید است.