افزایش قیمت ارز

  • وضعیت خوب بازار صادرات گشنیز با افزایش قیمت ارز!

    مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان از برداشت ۱۲ هزار تن گشنیز در این استان خبرداد و گفت: در سال جاری ۶۴۰۰ هکتار گشنیز در مزارع استان همدان کشت شده که از این سطح ۱۲ هزار تن محصول برداشت شده است.