افزایش خطر مقاومت به آنتی بیوتیک

  • بهبود زخم ناشی از سوختگی شدید با روغن نارگیل

    محققان روغن نارگیل را به عنوان یک درمان طبیعی برای عفونت های باکتریایی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک در سوختگی های شدید مورد مطالعه قراردادند و دریافتند که اسید لوریک موجود در این ماده می تواند موثر باشد.

RSS
Follow by Email