استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

 • استخراج با آب داغ تحت فشار (PHWE)

  استخراج با آب داغ تحت فشار (استخراج با آب فوق داغ) فرآیندی است که در آن دما از ۱۰۰ تا۲۰۰ درجه سلسیوس تغییر می کند به نحوی که آب در فاز مایع بماند و می تواند برای استخراج ترکیبات غیرقطبی یا با قطبیت کم استفاده شود.

 • معرفی روش نمونه برداری از فضای فوقانی (Headspace Sampling)

  نمونه برداری از فضای فوقانی روش موفقی است که در آن ماده مورد نظر برای استخراج ابتدا از بافت جامد یا مایع به فضای فوقانی نمونه انتقال می یابند، سپس نمونه برداری و اندازه گیری انجام می شود.

 • معرفی روش استخراج مواد موثره گیاهان دارویی بوسیله امواج مایکروویو

  امواج مایکروویو مستقیماً به داخل ماده گیاهی نفوذ کرده و با ایجاد سایش و اصطکاک بین مولکول ها سبب ایجاد گرمای درونی می شود.

 • روش های نوین استخراج ترکیبات گیاهی

  این روش ها شامل استخراج با سیال فوق بحرانی، استخراج با مایع تحت فشار، استخراج با آب داغ تحت فشار، استخراج به کمک امواج مایکروویو، استخراج با حلال به کمک غشا، ریز استخراج با فاز جامد و استخراج با لوله جاذب متحرک می باشد. این تکنیک ها با بسیاری از نیازهای امروزی مانند ملاحظات زیست محیطی، سرعت و قابلیت اتوماسیون مطابقت دارند.