استخراج اسانس مرکبات با روش فشردن سرد

  • استخراج اسانس با روش فشردن سرد

    استخراج اسانس با روش فشردن سرد روشی است که بطور گسترده برای استخراج اسانس مرکبات مانند برگاموت، گریپ فروت، انواع لیموها، نارنگی، نارنج، پرتقال و … کاربرد دارد.