اسانس های معطر استخراج شده از گیاهان

  • اسانس ها چه ترکیباتی هستند؟

    اسانس ها بخش معطر مواد گیاهی هستند که در سلولهای مشخص اسانس، غده ها یا مجاری ترشحی داخل گیاه قرار دارند.

  • فواید درمانی بوییدن گل های مختلف

    بوییدن گلهای مختلف، حس آرامش و دلنشینی را به آدم منتقل می کند که حسی فراموش نشدنی است. استشمام عطر گل های خوشبو می تواند بر اعصاب و افکار افراد مختلف تاثیر بسزایی داشته باشد.