اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر

  • کشت گل گاو زبان در ۲۰ هکتار از اراضی بلااستفاده آزادشهر

    کارشناس گیاهان دارویی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر گفت: ۲۰ هکتار از اراضی خرد و کوچک این شهرستان که سال‌ها بلااستفاده رها شده بود پس از برگزاری دوره‌های آموزشی با مالکان و فراهم کردن زمینه فروش تولیدات، زیر کشت گل‌گاوزبان رفت.