احیاء دریاچه ارومیه

  • ترویج کشت سیاه دانه در میاندوآب

    مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: برای توسعه کشت گیاهان کم آب‌بر، گیاه دارویی سیاه‌دانه برای نخستین بار در این شهرستان کشت شده‌ است.