احتیاط مصرف

  • آشنایی با گیاه تلخه

    تلخه گیاهی است دولپه‌ای و از خانواده کاسنیان، که دارای خواص دارویی زیادی هست که در متن زیر به آن پرداخته شده است