آموزشگاه های گیاهان دارویی

  • آموزش های فنی و حرفه ای گیاهان دارویی و طب سنتی

    مصاحبه با آقای مهندس علیرضا حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی را در شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مطالعه کنید.