رهبر امام خامنه ای و گیاهان دارویی و طب ایرانی 

کلیپ بازدید مقام معظم رهبری از ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی 

 

دانلود