برنامه گیاهان دارویی با مشارکت کارخانجات دارویی گل دارو تهیه می شود و در هر برنامه با توجه به فصل ومیزان شیوع بیماریهای مختلف گیاهانی که در طب سنتی از آنها استفاده می شوند وماده موثر در گیاهان و مکانیزم عملکرد این ماده معرفی و توضیح داده می شود و به تشریح و میزان استفاده ،عوارض و نحوه استفاده از داروهای گیاهی ساخت شرکت می پردازد.

 

 دانلود

 

 

Please follow and like us:
Pin Share