به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دکتر محمدباقر رضایی رییس انجمن گیاهان دارویی ایران طی مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرد: این انجمن فعالیتهای خود را در حوزه بین الملل توسعه می دهد.

برای دانود فیلم مصاحبه با دکتر محمدباقر رضایی، بر روی دکمه زیر کلیک ککنید.