شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم سخنرانی علمی مرحوم دکتر رضا امیدبیگی را به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آن استاد فرزانه و پدر علوم نوین تولید و فرآوری گیاهان دارویی ایران منتشر می نماید. مرحوم دکتر امیدبیگی در این فیلم ابتدا به اصول پالوویچ و مباحث نوین در گیاهان دارویی اشاره می نمایند و سپس چند داروی گیاهی که توسط ایشان و همکاران شان در شرکت دارویی زردبند فرموله شده است را معرفی می کند. روحش شاد و یادش گرامی باد …

.

بخش اولدانلود Download

.

بخش دوم

دانلود Download

.

بخش سوم

دانلود Download

.

بخش چهارم

دانلود Download

.