شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلمی در مورد دستگاه برداشت برگ انجدان رومی (Levisticum officinale) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل موردنظر در حدود ۳۹ مگابایت می باشد.

.

دانلود.