به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی یکی از درختان دارویی و صنعتی مناطق گرم و خشک جهان، مورینگا یا درخت معجزه می باشد که در زبان فارسی به گز روغنی مشهور است. برگ این درخت برای خوراک انسان و دام، چوب آن برای سوخت و بذر آن برای روغن کشی استفاده می شود که روغن اش لیتری ۲۵ تا ۹۹ دلار قیمت دارد.

 

دانلود