Fraxinus ornus مان درختان زبان گنجشک

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم تولید و بهره برداری مان درختان زبان گنجشک در ایتالیا (جزیره سیسیل) را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. در این فیلم زیبا ضمن اشاره به گونه های مهم تولیدکننده مان در این جنس، روش تکثیر بوسیله پیوند و همچنین بذر، هرس و مدیریت مزرعه نمایش داده شده و در نهایت شیوه ی تیغ زدن و برداشت مان آموزش داده می شود. البته بهره برداری از درختان موجود در مراتع با رعایت اصول بهره برداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. حجم این فیلم جهت دانلود در حدود ۷۳ مگابایت می باشد.

.

دانلود Download..

 

Please follow and like us:
Pin Share