شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم تولید مکانیزه نشای گیاهان دارویی و معطر را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم این فیلم در حدود ۲۱ مگابایت است.

.

دانلود Download.