شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم آموزشی در رابطه با صنعت تولید و فرآوری فلفل سیاه در کشورهای جنوب شرق آسیا را به شما علاقه مندان گیاهان دارویی تقدیم می نماید. با توجه به بازار گسترده این محصول، بسیاری از کشورهای شرق آسیا به عنوان رقیب هند وارد تولید تجاری فلفل سیاه شده اند و بهره گیری از سیستم داربست و سایه بان مصنوعی سبب شده است که بتوانند شرایط مناسب کشت این گیاه را فراهم کنند.

.

بخش اول: تولید فلفل سیاه در کامبوج

دانلود Download.

.

بخش دوم: برداشت فلفل سیاه در ویتنام

دانلود Download.


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,