در این فیلم زیبا به تاریخچه اسانس و اسانس گیری و کاربرد اسانس ها در طب سنتی و مدرن پرداخته شده است.  البته کارگردان این فیلم، نقش ایرانی ها را در این صنعت کمرنگ نشان داده و اشاره ناچیزی به صنعت گلاب و اسانس گیری در ایران باستان نموده است. 

 

.

برای دانلود فایل کلیک کنید