شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در رابطه با بهره برداری از محصولات فرعی جنگل (برداشت رزین درختان سوزنی برگ) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

دانلود فیلم شماره ۱ (۱۴ مگابایت)

دانلود

.

دانلود
.