شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم معرفی باغ گیاهشناسی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی بوداکالاز مجارستان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل در حدود ۳۵ مگابایت است.

.

دانلود.