شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم فیلم استخراج روغن بذور به روش سنتی در استان خراسان را به شما تقدیم می نماید. در این فیلم زیبا و کوتاه روش فشردن سرد (Cold press) به شیوه ای سنتی جهت استحصال روغن بذور استفاده می گردد. حجم فایل در حدود ۱۴ مگابایت است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید