با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان رشته گیاهان دارویی به وسایل کمک آموزشی از جمله فیلم های علمی و  آموزشی، در این مطلب به تدریج فیلم های مفید در زمینه اسانس گیری بر روی سایت شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی قرار داده می شود. امیدواریم با یاری شما دوستان گرامی بتوانیم فیلم های ارزنده ای را جمع آوری و ارائه نماییم.

 

 فیلم اسانس گیری در آزمایشگاه
Distillation in Laboratory 1

دانلود (۳۳ مگابایت)