تنها کارخانه طعم و مزه در شهر ساوه فعال است. این تیتر خبر تهیه شده از خط تولید و آزمایشگاه های شرکت دانش بنیان ماگنولیا بود که روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ در اخبار ساعت ۹ شبکه یک سیما پخش شد.

شرکت طعم و عطر ماگنولیا از جمله شرکتهای فعال و دانش بنیان است که در زمینه تولید عطر و طعم و رنگ با استفاده از پایه های گیاهی فعالیت می کند.

شبکه خبری آموزشی فیلم خبری مرتبط با این شرکت دانش بنیان را که از شبکه اول سیما پخش شده است به شما مخاطبین عزیز تقدیم می کند.