فیلمی بسیار زیبا در مورد پرورش جلبک ها با هدف تولید غذا، دارو و سوخت های زیستی در ایالت آریزونای آمریکا. البته اقدامات مشابهی در کشورمان در جزیره قشم در حال انجام می باشد که به تولید محصول نیز منجر گردیده، توسط شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به شما مخاطبان عزیز تقدیم می گردد.

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share