زوفا گیاهی‌ است‌ پایا، بسیار معطّر با شاخه‌های‌ چوبی‌ کوتاه‌ و چهار گوش ‌است. دارای‌ پا جوش‌های‌ براق‌ به‌ طول‌ ۶۰ ـ ۳۰ سانتی‌متر است. برگ‌های‌ سبز خط‌ دار و کوچک‌ به‌ طول‌ ۳ سانتی‌متر و عرض‌ ۲ ـ ۸ میلی‌متر که‌ دارای‌ کرک‌های‌ فراوان‌ در دو طرف‌ برگ‌ است. گل‌ها آبی‌ و گاهی‌ سفید بدون‌ پایه‌ در فاصله‌ی‌ ماه‌های‌ تیر و مرداد ظاهر می‌شود.

 خواصّ‌ و اثرات‌ دارویی‌: طبع‌ زوفا گرم‌ و خشک‌ است. زوفا دارای‌ خاصیت‌ درمانی‌ نیرو دهنده، خلط ‌آور، آرام‌ بخش‌ سرفه، مقوّی ‌معده، حلّال، ضدّ کرم، ضدّ تب، ضدّ بلغم، قاعده‌ آور، مقوّی‌ سینه، مُحرّک، ‌بادشکن، قابض، تصفیه کننده‌ی خون، التیام ‌بخش، ادرار آور و ضدّ اسپاسم‌ و… است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : , ,