شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد برداشت مکانیزه گل زعفران به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود
.

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share